Hrvatski
English

Gran Coupe

Gran Coupe 905

Dimenzije:
Dužina: 9,12 m
Širina: 2,98 m
Cijena 98.676,00 € PDV 25 %: 24.669,00 € Ukupno: 123.345,00 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Krmena vrata od kormilarnice, Zastori na prozorima u kabini, Ograda na pramcu, Podna obloga u kabini, Zrcalo u kabini, Stol u kormilarnici, Sudoper u kormilarnici, Stropno osvjetljenje u kabini , Stropno osvjetljenje u WC-u, Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Lijevo i desno spremište za bokobrane u kokpitu, Jarbol za zastavu, Umjetna tikovina - Siva boja, Spremnik goriva 300 litara, Plinska instalacija, Malo plinsko kuhalo, Držači za čaše u kabini i na pramcu, Skiperski oslonac za noge, Stropno osvjetljenje kokpita, Toalet, Potpornji za krevet u kormilarnici, Navigacijsko svijetlo na krovu, Preklopni stol ispred suvozača, Desna vrata u kormilarnici, Rukohvati na krovu, Tuš na krmi, Bočna rasvjeta u kabini, Bočna spremišta u kabini, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Instalacija svježe vode s tankom, Kutija s osiguračima, USB utičnica na lijevoj strani, Podna rasvjeta kormilarnice, Brisači vjetrobrana

Nordkapp Avant Linija

Nordkapp Avant 605

Dimenzije:
Dužina: 6,06 m
Širina: 2,20 m
Cijena 23.032,00 € PDV 25 %: 5.758,00 € Ukupno: 28.790,00 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Vrata kabine i vrata od prolaza do pramca, Ograda na pramcu, Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 122 litre, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima

Nordkapp Avant 705

Dimenzije:
Dužina: 7,05 m
Širina: 2,30 m
Cijena 34.880,00 € PDV 25 %: 8.720,00 € Ukupno: 43.600,00 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Vrata kabine i vrata od prolaza do pramca, Ograda na pramcu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 200 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Tuš na krmi, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, Brisač vjetrobrana, Kompletna kamper tenda

Nordkapp Enduro Linija

Nordkapp Enduro 605

Dimenzije:
Dužina: 6,06 m
Širina: 2,20 m
Cijena 21.575,00 € PDV 25 %: 5.393,75 € Ukupno: 26.968,75 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Ograda na pramcu, Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 125 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, Jastuci u kokpitu, Tenda za pokrivanje konzole, fotelja i krmenog sjedišta

Nordkapp Enduro 705

Dimenzije:
Dužina: 7,05 m
Širina: 2,30 m
Cijena 33.140,00 € PDV 25 %: 8.285,00 € Ukupno: 41.425,00 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Vrata kabine, Ograda na pramcu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 200 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Tuš na krmi, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, Kompletni jastuci u kabini i kokpitu, Tenda za pokrivanje konzole, fotelja i krmenog sjedišta

Nordkapp Enduro 805

Dimenzije:
Dužina: 8,30 m
Širina: 2,50 m
Cijena 50.899,00 € PDV 25 %: 12.724,75 € Ukupno: 63.623,75 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Klizna vrata kabine, Ograda na pramcu, Zrcalo u kabini, Stol u kokpitu, Sudoper u kabini, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Umjetna tikovina - Siva boja, Spremnik goriva 300 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Tuš na krmi, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Instalacija svježe vode s tankom, Kutija s osiguračima, USB utičnica na desnoj strani, Prozori u kabini, Pramčane ljestve, Kompletni premium jastuci u kabini i kokpitu, Pokrivalo konzole, fotelja i krmenog separea

Nordkapp Noblesse Linija

Nordkapp Noblesse 605

Dimenzije:
Dužina: 6,06 m
Širina: 2,20 m
Cijena 26.717,00 € PDV 25 %: 6.679,25 € Ukupno: 33.396,25 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Klizna vrata kabine, Ograda na pramcu, Stol u kokpitu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 122 l, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, Desni brisač vjetrobrana, Antivegetativni premaz, Kompletni jastuci u kabini i kokpitu, Spremišta za bokobrane lijevo i desno

Nordkapp Noblesse 660

Dimenzije:
Dužina: 6,50 m
Širina: 2,50 m
Cijena 41.150,00 € PDV 25 %: 10.287,50 € Ukupno: 51.437,50 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Klizna vrata kabine, Ograda na pramcu, Stol u kokpitu, Sudoper u kokpitu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Umjetna tikovina - Siva boja, Spremnik goriva 145 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Preklopni stol ispred suvozača, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, USB utičnica na desnoj strani, Podna rasvjeta u cockpitu, Desni brisač vjetrobrana, Prozori u kabini, Pramčane ljestve, Potpuna kamper tenda, Antivegetativni premaz, Kompletni jastuci u kabini i kokpitu, Spremišta za bokobrane lijevo i desno

Nordkapp Noblesse 720

Dimenzije:
Dužina: 7,10 m
Širina: 2,57 m
Cijena 47.989,00 € PDV 25 %: 11.997,25 € Ukupno: 59.986,25 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Klizna vrata kabine, Ograda na pramcu, Zrcalo u kabini, Stol u kokpitu, Sudoper u kokpitu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Umjetna tikovina - Siva boja, Spremnik goriva 180 litara, Malo plinsko kuhalo, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Ladica za kuhalo kod suvozača, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, USB utičnica na desnoj strani, Podna rasvjeta u cockpitu, Desni brisač vjetrobrana, Prozori u kabini, Pramčane ljestve, Potpuna kamper tenda, Antivegetativni premaz, Kompletni jastuci u kabini i kokpitu, Spremišta za bokobrane lijevo i desno

Nordkapp Noblesse 790

Dimenzije:
Dužina: 8,30 m
Širina: 2,55 m
Cijena 55.214,00 € PDV 25 %: 13.803,50 € Ukupno: 69.017,50 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Klizna vrata kabine, Ograda na pramcu, Zrcalo u kabini, Stol u kokpitu, Sudoper u kokpitu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Umjetna tikovina - Siva boja, Spremnik goriva 300 litara, Malo plinsko kuhalo, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Preklopni stol kod suvozača, Tuš na krmi, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Instalacija svježe vode s tankom, Kutija s osiguračima, USB utičnica na desnoj strani, Ambijetalna LED rasvjeta u kokpitu, Desni brisač vjetrobrana, Prozori u kabini, Pramčane ljestve, Potpuna kamper tenda, Kompletni premium jastuci u kabini i kokpitu

Nordkapp Ranger Linija

Nordkapp RS Linija

Nordkapp RS 705 A

Dimenzije:
Dužina: 7,05 m
Širina: 2,30 m
Cijena 37.670,00 € PDV 25 %: 9.417,50 € Ukupno: 47.087,50 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Vrata kabine i vrata od prolaza do pramca, Ograda na pramcu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 200 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Tuš na krmi, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, Brisač vjetrobrana, Kompletna kamper tenda

Nordkapp RS 705 E

Dimenzije:
Dužina: 7,05 m
Širina: 2,30 m
Cijena 34.089,00 € PDV 25 %: 8.522,25 € Ukupno: 42.611,25 €
Standardna Oprema: Skiperska fotelja s podesivim postoljem, Navigacijska svjetla na pramcu, Vrata kabine, Ograda na pramcu, Stropno osvjetljenje u kabini , Kompas, Električna kaljužna pumpa, Ručna kaljužna pumpa, Električna instalacija, Protupožarni aparat, Jarbol za zastavu, Spremnik goriva 200 litara, Držači za čaše u kokpitu, Skiperski oslonac za noge, Kemijski toalet, Navigacijsko svijetlo na jarbolu, Tuš na krmi, Upravljač obložen kožom, Krmene ljestve, Kutija s osiguračima, Kompletni jastuci u kabini i kokpitu, Tenda za pokrivanje konzole, fotelja i krmenog sjedišta, Oprema za spasavanje

Nordkapp RS 800 C

Dimenzije:
Dužina: 7,47 m
Širina: 2,53 m
Cijena 0,00 € PDV 25 %: 0,00 € Ukupno: 0,00 €
Standardna Oprema: